Na uitvoerig overleg en met weet van de huidige situatie in Nederland heeft de organisatie van het A tot Z debat besloten het programma op donderdag 1 oktober te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Zowel de fietstocht als het debat bij Artzaanstad gaan niet door. Uiteraard is het wel mogelijk om zelf een moment te kiezen om de fietstocht te maken. Download hier de routebeschrijving. We beraden ons over een aangepast programma, wanneer dat weer kan en mag. Wij informeren u hierover via onze website en onze nieuwsbrief.


Al in 1959 werd een ludieke Dam tot Dam-loop georganiseerd om aandacht te vragen voor betere oeververbindingen tussen Amsterdam en de Zaanstreek. Het thema is nog altijd actueel en daarom organiseren ARCAM en Babel Zaans architectuurplatform op donderdag 1 oktober 2020 het A tot Z debat, over de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad.

Amsterdam en Zaanstad groeien steeds meer naar elkaar toe. Vanaf Buiksloterham tot en met het Hembrugterrein worden de komende jaren nieuwe woongebieden ontwikkeld. Ondanks de gemeentelijke samenwerking rondom Haven-Stad, de vele Amsterdammers die naar de Zaanstreek verhuizen en de frequente treinverbindingen zijn er nog altijd mentale en fysieke barrières te overwinnen tussen de twee steden.

A tot Z debat
Tijdens het debat gaan beleidsmakers en gebruikers uit het gebied in gesprek over de verbindingen tussen Amsterdam en Zaanstad. Wat vinden zij belangrijk in de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad? Hoe verhouden de twee steden zich tot elkaar? En hoe zijn de onderlinge verbindingen te verbeteren? Ook het publiek krijgt de ruimte om mee te denken, op deze manier stellen we gezamenlijk een agenda op voor de volgende editie.

Sprekers
Met: Thijs Biersteker (kunstenaar), Anne van der Zwaag (directeur BIG ART en Object Rotterdam), Carolien Schippers (directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam), Annius Hoornstra (concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad), Frits Palmboom (stedenbouwkundige, gemeente Zaanstad), Marco Broekman (partner en stedenbouwkundige bij BURA urbanism) en Oep Schilling (directeur Fiction Factory). Het debat wordt gemodereerd door Leontine de Koning (moderator en procesbegeleider, eigenaar Aurumlink).

A tot Z fietsexcursie
Voorafgaand aan het debat organiseren we een fietsexcursie. Via Haven-Stad, de Noorder IJplas en de Achtersluispolder fietsen we naar het Hembrugterrein waar het A tot Z debat plaatsvindt. Onderweg krijg je een beeld van alle ontwikkelingen en staan we stil bij de verborgen kwaliteiten in dit gebied. Download hier de routebeschrijving.

Programma 1 oktober 2020

A tot Z fietsexcursie
13:45 verzamelen bij de pont in Noord (NDSM). Onderweg worden verschillende tussenstops gemaakt waar ondernemers een toelichting geven.
15:45 Aankomst bij Artzaanstad

A tot Z debat bij Artzaanstad
15:45 Inloop
16:00 Start debat
17.15 Afronding en grande finale
17.30 Borrel met BIG ART
18.30 Einde

Adres: Artzaanstad, Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaandam

Bijwonen
Vanwege de coronamaatregelen is er helaas een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deze zijn inmiddels vergeven. Je kunt het A tot Z debat wel online volgen via een livestream op Youtube.

Beeld: MUST Stedebouw


Naar BIG ART

Als Babel en ARCAM het A tot Z debat organiseren bij Artzaanstad, strijkt BIG ART ook neer op het industriële Hembrugterrein, een must visit voor architectuurliefhebbers. Tientallen kunstenaars vullen de ruimtes met een unieke mix van monumentale schilderijen en tekeningen, grote foto’s en indrukwekkende kunstinstallaties. Te kijk en te koop! Als belangstellende van Babel ontvang je €2,50 korting op je reguliere kaartje. Vul deze code in bij je aankoop: PERBGX