Het vergroten van de betrokkenheid bij de kwaliteit van onze omgeving blijft een belangrijk uitgangspunt en doel. Daarbij blijft de focus vooral liggen op de fysieke kwaliteit op het gebied van landschappelijke ontwikkelingen, stedenbouw, architectuur en vormgeving in brede zin. We willen dat in de huidige tijd vanzelfsprekend plaatsen in een culturele, economische en sociaal-maatschappelijke context, zowel in de Zaanstreek als in de regio.
De route waarlangs wij dit willen bereiken kan gedeeltelijk worden betiteld als een nieuwe weg. Een nieuwe weg om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, om de discussie over de genoemde thema’s te verbreden en in te spelen op actuele ontwikkelingen in en om de Zaanstreek.
Daarbij zal Babel altijd op een kritische wijze aandacht vragen voor kwaliteit, hoog ambitieniveau en diepgaande discussie. Daar waar mogelijk wil Babel meewerken aan de bevordering van de verbetering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad en de regio. Ook als de initiatieven daartoe van andere organisaties komen.

Culturele ANBI
Privacy Statement
Algemene voorwaarden
Nieuwsbrief

Laatste bericht

Laatste bericht