Architect en voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol was op dinsdag 24 september in De Stoomhal in Wormer de eerste spreker in een nieuwe reeks Babel-architectuurlezingen. Van der Pol vertelde over haar werk, haar werkwijze en de filosofie achter haar ontwerpen. De gespreksleider was Ria Steenaart.

Het werk van Liesbeth van der Pol (Amsterdam, 1959) kenmerkt zich door aandacht voor de locatie en de gebruiker, kleur, kracht en expressie. Haar gebouwen zijn uitgesproken karakters. In de zoektocht naar de eigenheid van de gebouwen gebruikt zij aquarellen en schetsen, waarin de kern van haar ontwerpen besloten ligt. Van belang voor de Zaanstreek is bovendien haar kijk op de invloed van een goed onderhouden en ontworpen omgeving op het onbewust welbevinden van mensen én  het ontwerpen van nieuwe gebouwen in een overvolle stad.
In de Zaanstreek heeft Liesbeth van der Pol vijf ontwerpen gerealiseerd. Eén ontwerp, De Icoon, wordt in 2020 gerealiseerd.

  • Woningbouw George Gershwinstraat te Zaandijk (1992),
  • Woningbouw Twiskeweg te Zaandam (1993)
  • Praktijkschool de Brug te Assendelft (2009)
  • OPDC De Saenstroom, school voor passend onderwijs te Wormerveer (2009)
  • De Zaantoren te Zaandam (2012)
  • De Icoon / de Catherinatoren te Zaandam (start bouw in 2020)

Foto: Bert Nienhuis

Over Liesbeth van der Pol
Liesbeth van der Pol studeerde in 1988 cum laude af aan de TU Delft. In 1989 vestigde zij zich als zelfstandig architect. In 1995 richtte zij samen met Herman Zeinstra het bureau Atelier Zeinstra van der Pol op. Een bureau dat snel groeide en bekendheid kreeg met een grote verscheidenheid aan projecten, waaronder woningbouw, gebouwen voor cultuur en industrie. In 2007 was zij één van de mede-oprichters van Dok architecten, waar Liesbeth van der Pol samen met Patrick Cannon aan het hoofd staat. Zij adviseerde als Rijksbouwmeester de regering, van 2008 tot 2011, over het architectuurbeleid. Van 2014 tot 2017 was zij Supervisor Architectuur en Stedenbouw van Schiphol Airport. Van 2017 tot 2019 was zij Coördinerend Architect van de renovatie van het noordelijk deel van het Binnenhof-complex in Den Haag.

Babels architectuurlezingen
Al voor de oprichting van Babel, toen nog het Architectencafé geheten, organiseerden we architectuurlezingen. Toen we 15 jaar geleden Stichting Babel hebben opgericht, is dat in onbruik geraakt. Interessant werk van een bekende architect levert een aantrekkelijke avond op voor zowel geïnteresseerde bezoekers als professionals. De architectuurlezingen zijn tevens een inspiratiebron voor de onderwerpen die Babel in haar jaarprogramma aansnijdt.
Beeld boven: impressie van de woontoren De Icoon in het centrum van Zaandam.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer