Onder zeer zonnige omstandigheden en na een reprimande van de Havendienst omdat, volgens deze dienst, de kapitein van rederij BOOT.10 een verkeerde kadekant gekozen had, vertrokken we iets later dan gepland richting de Voorzaan, voor een vaarexpeditie richting de Achtersluispolder.

Waarom deze vaarexcursie? De gemeente Zaanstad heeft in haar beleidsnota MAAK.Zaanstad besloten om de Achtersluispolder langzaam te laten transformeren naar een gebied waar wonen en werken naast elkaar tot ontwikkeling zou moeten komen. Stedenbouwkundig bureau KCAP kreeg opdracht om hiervoor een perspectief te ontwikkelen. Omdat het water een heel belangrijk kenmerk is voor de Achtersluispolder en het gebied voor de belangstellende Zaankanter vanaf dit perspectief niet makkelijk te ontdekken is, heeft Babel de gelegenheid willen bieden dat een keer mee te maken.
Maar er was voor Babel nog een belangrijke reden om een excursie te organiseren naar deze polder: de Achtersluispolder is ook een gebied waar nog volop wordt geproduceerd en waar veel mensen hun arbeidsplaats hebben. En waar onlangs nieuwe ondernemers zich net gevestigd hebben, zoals in Broedplaats de Hoop. Babel wilde dus, naast het bieden van een ‘waterbeeld’, zowel de ontwerpers als de ondernemers aan het woord laten en met hen in gesprek gaan over hun ambities.

  

En in deze opzet zijn we geslaagd, mede door de bereidheid tot improvisatie van de sprekers. Want het mooie weer leidde er vanzelfsprekend toe dat bijna iedereen het bovendek als uitkijkpost innam. En dus de sprekers, na een eerste aanzet met dia’s en versterkt geluid benedendeks, meetogen naar het bovendek en daar hun presentatie met aanwijzen en krachtig stemgeluid voortzette.
Allereerst was dat Milko Buter, visiespecialist Stedelijke Ontwikkeling, die een toelichting gaf op de Ruimtelijke Analyse van stedenbouwkundig bureau KCAP uit Rotterdam. (klik hier voor de Analyse in Powerpoint).

Vervolgens deelden twee ondernemers met de deelnemers aan de excursie hun pleidooi voor het in stand houden van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Achtersluispolder. In hun geval lag de nadruk op de nautische bedrijvigheid: Nico Post is eigenaar/directeur van scheepswerf Wed. Brouwer en Casper Wulfers van BOOT.10, een onderneming in partyschepen. Beide bedrijven hebben belang bij een locatie aan het water, aan kadefaciliteiten en aan de nabijheid van belangrijke waterwegen. Maar beide ondernemers benadrukten dat voor meer bedrijven vooralsnog de Achtersluispolder een prima plek is om te ondernemen. Mede daarom is Broedplaats de Hoop neergestreken in de Achtersluispolder. Uiteraard ook vanwege de kans die zich aandiende in de vorm van de beschikbare bedrijfshal. Maar ook omdat hun visie op het stimuleren van de maak-industrie, in combinatie met wonen, hier een kans zou kunnen worden geboden. In elk geval werd door hen benadrukt dat hun strategie volledig aansloot bij de Analyse van KCAP.

  

Vervolgens werd doorgevaren naar het indrukwekkende pakhuis ‘de Vrede’ dat al heel lang de horizon domineert van het zuidelijkste deel van Zaanstad. Arnoud Beens, programmamanager voor de ontwikkelingen uit MAAK.Zaanstad in het zuidelijke deel van de stad, waaronder de Achtersluispolder. Arnoud vertelde boeiend over de wordingsgeschiedenis van zowel het pakhuis als het Hembrugterrein, beide onderdeel van de Stelling van Amsterdam. En ook dat programmadeel kon niet beter worden beleefd dan vanaf het bovendek van ‘BOOT.8’, onze varende excursieplatform.

  

Na dit deel van de excursie werd er koers gezet naar het Hembrugterrein, in het bijzonder de Kogelfabriek. Die dag opende Het HEM haar deuren, het nieuwe ‘Huis voor eigentijdse cultuur’. De deelnemers aan de excursie konden kennismaken met het allereerste Hoofdstuk van de vier die, gekoppeld aan de jaargetijde, geboden gaan worden. Hoofdstuk 1 van Het HEM vertelt het verhaal van Edson Sabajo en Guillaume Schmidt: een creatief ondernemersduo bekend van het succesvolle streetwear- en lifestylemerk Patta. Maar Het HEM bouwt ook aan een vaste collectie. Onder andere een kunstwerk van RAAAF was daar een indrukwekkende onderdeel van.

Maar het volgende programmaonderdeel van die middag begon zich al op te dringen in de tijd. Dus werd weer ingescheept om later aan te meren bij het Zaantheater waar Babel de meet-up had georganiseerd over de MRA en haar nieuwe Zaankanters. U kunt hierover lezen in het verslag over de meet-up elders op deze site.

Organisatie: Architectuurplatform BABEL.
Datum: vrijdagmiddag 21 juni 2019
Locatie: Voorzaan-Achtersluispolder-Noordzeekanaal
Moderatie: Leontine de Koning
Bezoekers: circa 150

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer