Hoe Zaan-IJ Amsterdam en Zaandam kan verbinden

Datum: Woensdag 14 februari 2018
Locatie: Proeverij de Koekfabriek, Westzijde 188, 1506 EK Zaandam
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Entree: gratis

 

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van de Zaan, het Noordzeekanaal en het IJ. Het toekomstplan richt zich op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en op de Noorder IJ-plas. In dit plan wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om op deze bedrijventerreinen woonfuncties, bedrijfsfuncties en voorzieningen te mengen. Ook de omliggende gebieden, zoals Hembrugterrein en Poelenburg, komen in beeld. De provincie Noord-Holland onderschrijft deze ontwikkeling.

Maar er ontstaat door dit bestuurlijk enthousiasme wel het belang om zowel de ambities van bestuurders als de beleving op straat verbonden te krijgen. Die bestuurders moeten kunnen uitleggen waarom beide steden langs de noordzijde van het Noordzeekanaal verbinding zoeken. Vervolgens moeten die hogere doelen aannemelijk gemaakt worden voor de inwoners van beide steden, in het bijzonder Zaandam en Amsterdam Noord. Het is namelijk een kostbare en ingrijpende ontwikkeling!

Babel wilde dus graag op zoek naar de mening van het Zaanse publiek over deze ontwikkeling. Ziet men kansen of bedreigingen? Zou het tekort aan woningen hiermee kunnen worden teruggedrongen, zowel in Zaanstad als in Amsterdam?  Moet je door deze ontwikkeling Amsterdam meer toegankelijk maken voor de Zaankanter om van haar voorzieningen te kunnen profiteren?  Zou het voor Zaanstad een aantrekkelijke versterking kunnen zijn als de Achtersluispolder en Poelenburg een voorkant van de stad gaan worden? Allerlei vragen waarop antwoorden gegeven moeten worden.

Om het Zaans publiek te informeren, had Babel op deze avond sprekers uitgenodigd die veel weten over deze ontwikkeling. Zij hebben voor hun gemeente bijgedragen aan deze plannen.

vlnr. B. Vlaanderen, F. Palmboom, A. Beens Gespreksleider L. de Koning

 

– Arnoud Beens (Gemeente Zaanstad) lichtte het plan ‘ZaanIJ’ toe, een economisch-ruimtelijke verkenning voor de noordelijke oevers van, aaneengesloten, de Voorzaan-Noordzeekanaal-IJ, waarin bouwstenen worden aangedragen voor een ontwikkelingsstrategie;

– Bart Vlaanderen (Gemeente Amsterdam) legde uit wat ‘Havenstad’ moet gaan worden, een enorme transformatie van het westelijk havengebied, waar ZaanIJ onderdeel van is geworden;
– en Frits Palmboom (MAAK.meester Zaanstad) die de ambities vanuit de nota ‘MaakZaanstad’ toelichtte.

 

Uiteraard kregen bezoekers van de avond de gelegenheid om vragen te stellen of hun mening te geven.

En dat gebeurde! Enkele opmerkelijke vragen/stellingen die werden aangedragen.
– De sprekers droegen aan dat er in de planontwikkeling  veel flexibiliteit zit, om veranderingen in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dat riep de vraag op wie, bijvoorbeeld, sturend gaat worden in de verhouding wonen/werken? En wanneer moet er gestuurd worden? En door wie, de markt of de overheid?
– Zijn er al locaties aangewezen waar de ‘strategische start’ gemaakt kan worden? De schroothandel zou, door zijn strategische ligging, misschien wel een uitgelezen kans kunnen bieden. Een prachtige zich locatie! En zijn er alternatieven voor de bedrijven die een verhuizing overwegen? Veel bedrijven in de Achtersluispolder zijn voor hun bedrijfsvoering gebonden aan het water. Wordt met die bijzondere omstandigheid elders rekening gehouden?
– Veel vragen over mobiliteit en parkeren. Het standpunt van de sprekers was duidelijk: er moet vroegtijdig geïnvesteerd worden in vervoersmodaliteiten, in het bijzonder in OV! Alleen dan kan de overheid het verantwoorden om beperkingen te stellen aan ruimte voor de auto.

Wethouder Straat stelde zelfs, vanuit de zaal, dat ruimte voor de 2e auto niet meer vanzelfsprekend is. Dit beleid is op het Hembrugterrein al ingezet.
– Enkele bezoekers drongen er op aan in de ontwikkeling van het gebied respect te tonen voor de oude structuren (o.a. dijk, braak), voor cultuurhistorie, voor landschappelijke kwaliteiten, voor waardevolle bomen die nu het gebied kenmerken. Zo kan het Vijfhoekpark een verbindende rol spelen tussen bestaande stad en nieuwe ontwikkeling locatie en Poelenburg.
– Maar vooral benadrukte de zaal eensgezind dat de ontwikkelaars niet in oude concepten mochten blijven steken. Ingrepen die nu bedacht worden moeten honderd jaar mee gaan en vergen dus dat de toekomst nu bedacht moet worden.

Het eerste doel van Babel, informatie aan te dragen over de ontwikkeling van het plangebied, was gehaald; de bezoekers gingen geïnformeerd naar huis. De volgende stap wordt het organiseren van debat over de kansen en bedreigingen die de toenadering van de twee steden voor het maatschappelijk verkeer gaat betekenen.

 

Lees hier een artikel uit Het Parool van 5 januari 2018

Lees hier een artikel uit het Noord Hollands Dagblad van 15 februari 2018

Lees hier “Economisch-ruimtelijke verkenning Noordelijke ZaanIJ-oevers”

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer