Documentaire van Remy Vlek, november 2017,  80 min.
Plaats: Filmtheater de Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam
Datum: zondag 17 december 2017
Aantal belangstellenden: ongeveer 90 personen

 


 

 

Al enkele jaren maakt Amsterdam-Noord en het gebied rond de IJ-oevers een stormachtige ontwikkeling door. Documentairemaker Remy Vlek praat in deze film (incl. enkele historische beelden) met direct betrokkenen, onder wie de recent overleden burgemeester Eberhard van der Laan en oud wethouder Maarten van Poelgeest. Maar ook kunstenaars zoals Aafke Steenhuis, Sigrid van Essel en Bart Stuart laten zich uit over de recente ontwikkelingen aan het IJ. Wat vinden zij van de drukte, de publieke ruimte en de ontwikkeling van het vastgoed in een stadsdeel vol sociale woningbouw? Er klinkt kritiek maar er zijn ook verhalen over de schoonheid van de rivier die Noord en Zuid eindelijk verbindt.

Na afloop in een nagesprek met de regisseur Remy Vlek ging Paul Carree (Carree-architecten, Zaandam) in op de mogelijke verdere aansluiting via het water van Amsterdam-Noord naar Zaandam en wat dit voor Zaanstad kan en zal gaan betekenen (Op dit moment ziet de toekomst van het Hembrugterrein er al spectaculair uit, komt er een nieuwe Zaanferry tussen Amsterdam en Wormerveer en wordt er intensief gebroed op de Achtersluispolder als ontwikkellocatie voor de ‘missing link’ die Zaanstad met Amsterdam verbindt).

Remy Vlek leerde bij de opening van het EYE gebouw te kijken naar architectuur en stedenbouw. Nu er ontwikkelingen gaande zijn om het Hembrugterrein in Zaandam te bebouwen, rijst de vraag hoe dit gedaan kan worden zonder de rauwheid van het gebeid te verliezen. Vlek ziet paralellen tussen dit gebied en Amsterdam-Noord. Hier had Angsaw (Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water) zich ingezet voor behoud en versterking van het unieke leefklimaat van Noord. Dit deden ze onder meer door de bewoners te betrekken bij discussies over toekomstige ontwikkelingen.

 

Het gebied waar het nu om gaat ligt tussen het Hembrugterrein en Amsterdam-Noord in, het Barnegat, Douwes Dekker gebied, Noorder IJ-plas. Deze ontwikkelingen rond het IJ zijn nog bij velen onbekend. Hierbij is het dilemma, wat voor stad wil men bouwen? Voor wie gaat men bouwen? Er wordt gezegd dat het plannen van een stad niet mogelijk is.

Vlek wilde deze documentaire maken omdat hij het dilemma wil laten zien. De film is geen waarschuwing, maar meer een analyse. Een bepaalde manier van kijken. Vlek zelf geniet ervan en vindt het mooi.

Op een vraag uit het publiek over de toekomst van de gebouwen bij Kromhout en Stork (http://www.deoverkant.com/de-overkant/), antwoordt Vlek dat, geleerd van andere plekken, ook daar de weidsheid van dat gebied wel zal verdwijnen.

Enkelen wilden weten tot waar het IJ loopt. Hierover ontstond enige discussie, maar het IJ is het water tussen het IJmeer en het Noordzeekanaal. https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(rivier)

Remy Vlek heeft met veel mensen gesproken en op de vraag of men nieuwsgierig was naar de verbinding met Zaandam antwoordde hij dat het door gebrek aan visie niet zo speelt. Oosterdok koos zelf voor cultuur, in het westen ging men meer de commerciële kant op. Van “samenwerking” over het ontwikkelen van een terrein was niet echt sprake. Een suggestie uit het publiek was om bewonersgroepen en wethouders samen uit te nodigen voor gesprekken. Dit om bekendmaking te geven aan de gebieden en de plannen.

Bruggen plaatsen over het IJ wordt gemeden, is een opmerking uit het publiek, waarom?
Sander Groet (het brein achter de A’dam toren) heeft ooit een brug naar deze toren willen realiseren. Een brug over het IJ wordt lastig vanwege de grote schepen die er varen. De brug zou waarschijnlijk ook te stijl worden. Het idee om bij de stations uitgang een onderdoorgang onder het IJ naar de overkant te maken werd met applaus ontvangen.

 Op de vraag of Zaandammers misschien angstig zijn dat ze bij Amsterdam gaan horen antwoordde Vlek dat de ervaring leert dat de Zaan van de Zaanstreek is en het IJ van de Amsterdammers. Liefde van de Zaankanter voor Amsterdam is er nog niet echt.

 

over de regisseur

Remy Vlek maakte in 2012 de documentaire Amsterdam, stad aan het IJ, die in première ging bij de opening van EYE Filmmuseum. Vlek regisseerde eerder al documentaires over Amsterdam-Noord en omgeving zoals Zomer in van der Pek(2007) en Ons dorp Den Ilp (2008). Vlek was lang werkzaam voor de Publiek Omroep, waarvoor hij meer dan vijftig documentaires regisseerde. 

 

 

Verslag van N. Zwart (Babel)

 

Laatste bericht

Laatste bericht