Extreem weer vormt een lastige maar uitdagende opgave in dichtbebouwde en dichtbevolkte gebieden.

Recente ervaringen met hevige regenbuien hebben aangetoond dat het van belang is om meer ruimte te reserveren voor waterberging. Het klimaat gaat veranderen. Behalve dat het vaker extreem hard zal regenen komen er ook periodes van droogte en tropische temperaturen. Voor ontwerpers en technici is het een uitdaging om aantrekkelijke buitenruimen en bouwwerken te ontwerpen. Ontwerpen die toekomstbestendig en klimaatbestendig zijn. Ook woningbezitters en bewoners spelen een rol in waterbeheer. Minder (tuin-)bestrating en meer groen helpen mee om het water makkelijker weg te voeren. Groen zorgt voor verkoeling, een grotere biodiversiteit, vangt fijnstof op en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid.

7 november

Op dinsdag 7 november kreeg dit onderwerp in Proeverij de Koekfabriek in Zaandam alle aandacht in een presentatie- en debatbijeenkomst van Babel, Zaans architectuurplatform.

Loco-dijkgraaf Rob Veenman opende de bijeenkomst waarna we het podium boden aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaanstad, Nieuw Zaans Peil, Amsterdam Rainproof en de Urbanisten (stedenbouwkundige ontwerpers) om te laten zien wat de ernst is van de klimaatverandering en welke oplossingen mogelijk zijn. Ook het prille lokale initiatief Nieuw Zaans Peil liet van zich horen.

Programma was

19.30 uur Inloop

Introductie en opening ————————————– Loco-dijkgraaf Rob Veenman

Gevolgen extreem weer en beleid overheden ——- Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier en Gemeente Zaanstad

Aanpak Amsterdam —————————————— Rainproof

Lokale initiatieven ——————————————— Nieuw Zaans Peil

Pauze

Oplossingen in de publieke ruimte ———————– Urbanisten, stedenbouwkundigen

Paneldiscussie met publiek

Samenvatting, opbrengst en afspraken

22.45 uur Einde

 

Lees hier het verslag

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer