In de zomer van 2016 ontstond commotie rond de ‘treitervloggers’ in Poelenburg. De aandacht van de landelijke pers ging uit naar de jongeren, over (het gebrek aan) integratie, over overlast en over botsende culturen. Poelenburg is zo’n typische naoorlogse wijk, waar wijkvernieuwing in relatie tot sociale problematiek al lang op de agenda staat, waar de nodige interventies zijn geweest, waar gevallen is en weer opgestaan, maar waar ook de voorgenomen herstructurering niet doorging.

Met een Babel-trilogie zijn de kansen en belemmering van herstructurering in relatie tot sociale problematiek opnieuw onder de aandacht gebracht.
In alle drie de activiteiten werd ter inspiratie voor Poelenburg, aandacht gegeven aan de opgedane ervaringen in de westelijke tuinsteden van Amsterdam. In het boek ‘Van parkstad naar stadspark’, zijn zes lessen getrokken worden uit de vernieuwing van Nieuw-west in de afgelopen 25 jaar:
De zes lessen zijn:
1. Blijf investeren in landschappen en parken.
Het effect kan zijn een intensiever gebruik van ‘groen’.
2. Versterk stadsstraten en pleinen.
Aandacht besteden aan de functie hiervan is belangrijk, evenals ondernemerschap stimuleren.
3. Vernieuw speelplekken.
Het zijn de vanzelfsprekende ontmoetingsplekken voor kinderen en ouders.
4. Meng met mate.
Meng soorten woningen en financiering categorieën op het hoger schaalniveau: heterogene wijken met homogene complexen. Meng niet binnen een complex.
5. Benut eigen kracht van de bewoners.
Geef ruimte aan een wooncarrière van eigen bewoners, bijvoorbeeld de groeiende allochtone middenklasse.
6. Koester het pauzeprogramma.
Als een locatie onbebouwd is voor lagere tijd, geef dan ruimte aan kortlopende initiatieven zoals een stadstuinen, of een broedplaats in een leeg gebouw.

De algehele conclusie is dat de vernieuwing van Poelenburg kan leren van deze lessen, die in Nieuw-West door geslaagde en minder-geslaagde projecten zichtbaar zijn.

Vrijdag 19 mei: Excursie Westelijke Tuinsteden, Amsterdam

Op vrijdagmiddag 19 mei werd een rondleiding gegeven door Peter Defesche (dvdp-architecten, voorheen OD205) in het Zuidwestkwadrant (Osdorp), en in de Staalmanpleinbuurt van Slotervaart.  Lees meer

Zondag 21 mei: Film ‘ Een zomer in Slotermeer’ (2012)

Op zondag 21 mei werd in de Filmfabriek de film van Rémy Vlek vertoond.
Een documentaire – met nagesprek – over de dilemma’s van de Westelijke Tuinstad anno 2012, maar ook over de liefde voor en betrokkenheid bij hun buurt van bewoners. Lees meer

Maandag 22 mei: Debatavond over ruimtelijke toekomst van Poelenburg en de rol van bewoners

Op maandagavond 22 mei volgde de afsluiting in Wijkcentrum de Poelenburcht, onder leiding van journalist Bert Pots.
Aanwezig waren ambtenaren, welzijnswerkers, architecten en belangstellenden, vooral buurtbewoners. Lees meer

 

Ellie Oomen , wijkbewoonster van Poelenburg, was natuurlijk aanwezig bij de drie activiteiten rond Poelenburg.
Lees hier haar verslag.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer