MAAK.Zaanstad is een platform waar bestuur, professionals en inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een platform met vele mogelijke uitingsvormen: online, in werkateliers, bijeenkomsten op scholen en in bedrijven, of langs de lijn bij sportverenigingen.

De afgelopen weken is MAAK.Zaanstad in gesprek geweest met de stad. Met bewoners en ondernemers, met werkgevers en werkzoekenden, met kinderen en gepensioneerden. Ze hebben zoveel mogelijk mensen gesproken over hun dromen voor de stad. Op themabijeenkomsten, in de MAAK.Zaanstadbus op locatie, op FacebookTwitter en via een blog op de website zijn meningen, ideeën en visies gedeeld.

DSC09628Een betrokken stad, een participatieve samenleving, vraagt om daadkrachtige inwoners, en luisterende bestuurders, om wederkerigheid en begrip, om verder kijken dan je eigen voortuin, en om durven loslaten van ambtelijke kaders. En het levert wat op; ideeën met draagvlak, trots, cohesie en wederzijds begrip. Een plan vóór de stad, en ván de stad. Waarbij niet ieder idee persé een plek krijgt, maar wel gehoord en overwogen is.DSC09629

MAAK.Zaanstad heeft tot doel met een investerings- en uitvoeringsagenda te komen die er voor zorgt dat Zaanstad ook op de lange termijn een sociaal duurzame stad is, waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. Dat vraagt om een gesprek in de stad aan de hand van een agenda. Het college van B&W heeft hiervoor een voorzet gedaan in het startdocument MAAK.Zaanstad.

De waardevolle inbreng die naar voren kwam wordt meegenomen bij het opstellen van de investerings- en uitvoeringsagenda. Die moet ervoor zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. Maar niet voordat ze de hoogtepunten hebben gedeeld met de inbrengers van die ideeën en dromen.

Op de slotbijeenkomst op woensdag 16 december 2015 werd in het Regio College Zaandam verslag gedaan van de opbrengst van de afgelopen weken. Ook Babel was aanwezig.

DSC09631Robert Leferink werd geïnterviewd door Jacqueline van de Sande over de ervaringen van Babel in de afgelopen maanden. Daarbij zoomde onze voorzitter vooral in op het debat over “De Sluizen” en de aanpak die volgens deskundigen nodig is om van de oude historische kern van de stad een Zaans icoon van te maken. Een aanpak die ook model kan staan bij andere belangrijke gebiedsontwikkelingen in de stad. En zo werken aan een kwalitatief hoogwaardige stad die van toegevoegde waarde is in de Metropool Amsterdam.

Tijdens het gesprek draaide er een PowerPoint met een idee van Babel voor dit gebied. Dit idee is afgeleid van de veranderingen in het historische centrum van Leidschendam. West 8 was daar verantwoordelijk voor het masterplan en de supervisie en ook voor het ontwerp van de publieke ruimte.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie

 

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer