Debat CPO 2012 (1) Debat CPO 2012 (8)Woensdag, 15 februari 2012
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kun je nu beter je eigen ideeën over kwaliteit van wonen vorm en inhoud geven dan door je eigen huis te bouwen! Volgens wethouder Dennis Straat past zelfbouw naadloos in de Zaanse traditie van organische stedenbouw. Juist nu – vanwege de crisis – grootschalige bouwontwikkeling stagneert, groeit de belangstelling voor (collectief) particulier initiatief(C)PO. Vanaf de start van de eerste discussies over ‘het wilde wonen’ heeft dit echter nog niet die vlucht genomen die was verwacht.  Straat steekt de hand ook in eigen boezem: “wij moeten als gemeenten afstand nemen van gewoonten die we ons in de afgelopen decennia hebben aangeleerd: plannen, vergunningen, bestemmingsplannen, voorschriften.” (Architectuur Lokaal;  zomer 2011).
Zelf bouwen gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, maar de voordelen lijken evident. In veel projecten is duurzaamheid een belangrijk element. Meestal stijgt ook  de marktwaarde van de woningen direct na oplevering.  Bovendien zijn zelfbouwers geneigd om langer in hun huis te blijven wonen.  Maar er zijn ook de nodige reserves. Bouwen in eigen opdracht is niet persé goedkoper en gaat meestal niet sneller. Bovendien bestaat er de vrees voor  ‘Belgische toestanden’  en een fantasieloze invulling met cataloguswoningen, die geen kwaliteit aan de stad toevoegen. Zaanstad staat hierin nog maar aan het begin en is van plan om een aantal kavels beschikbaar te stellen voor particulier opdrachtgeverschap. Een actueel moment dus te vernemen op welke manier dit op meerdere fronten kan leiden tot kwaliteit en welke rol de opdrachtgever/eigenaar en gemeente daarin kunnen spelen?
Deze avond spraken enkele professionals over hun ervaringen en de succes- en faalfactoren.

Met het publiek volgde hierna een debat over de kwaliteit van de vormgeving. Met het zoeken naar antwoorden op vragen zoals: Is de kwaliteit van de opdrachtgever(s) gericht op de eigen wensen rond de woning of woon/werkunit of heeft het ook een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit? Wat moet minimaal goed geregeld worden voor een goede verankering in de omgeving? En wiens rol is dat dan? Of is dat juist helemaal niet nodig en niet meer van deze tijd? En welk advies brengen onze experts uit over welstandsvrij bouwen bij PO en CPO in de Zaanse situatie?

Discussieleider: Joke Bosch, communicatie manager
Gastsprekers: Hein de Haan, architect en goeroe van collectieve coöperatieve projecten
                        Jacqueline Tellinga, gebiedsontwikkelaar/projectleider particulier opdrachtgeverschap van de gemeente Almere

Lees hier het verslag van het BabelDebat over Particulier bouwen

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer