terras langs de Zaan openbare ruimte langs de Zaan Debat bewegen in openbare ruimteWoensdag,
6 juni 2012

 

 

 

 

De openbare ruimte beleven we door er te zijn maar vaker nog ervaren we het vanuit beweging. We zijn bovendien als Nederlanders gemiddeld 1,5 uur per dag onderweg. De openbare ruimte bestaat voor elke stad uit een stelsel van (water)wegen en ruimten, omzoomd door gebouwen en groen; altijd in een unieke samenstelling. De beweging in de infrastructuur en de beleving van een stad zijn daarmee verschillend. Uit analyse blijkt dat er ook overeenkomsten zijn, zoals de organisch gegroeide stad en de geplande stad. Deze theoretische kennis werd door lector Peter de Bois gepresenteerd, voorzien van, herkenbare, praktijksituaties.

En hoe zit dit dan in de Zaanstreek? Wat is bekend over de beleving en beweging in de openbare ruimte in onze eigen omgeving? Historisch gezien heeft de Zaan in belangrijke mate onze infrastructuur bepaald. Van oudsher was de Zaan niet alleen dé vervoersader van de streek, de Zaan was ook dé openbare ruimte en dé plek waar alles gebeurde. Tijden veranderen en de behoefte aan een goede openbare ruimte op land is nu wel degelijk aanwezig. Al was het alleen maar om de kwaliteiten van diezelfde Zaan te kunnen beleven. Maar krijgt die openbare ruimte wel de aandacht die hij nodig heeft?
Het Zaanse Islant atelier voor stedebouw heeft een aantal studies gemaakt naar de betekenis van die openbare ruimte met name langs de Zaan. Remco Reijke liet zien welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van onze eigen openbare ruimte te verbeteren, om deze beter te beleven en de juiste plaats in het Zaanse netwerk te geven.

Tijdens deze avond stond de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk van de infrastructuur en inrichting van de buitenruimte centraal, waarbij gezocht werd naar een antwoord op de vraag hoe binnen de aanwezige infrastructuur het publieke domein meer kwaliteit kan krijgen.

De avond stond o.l.v. Jan Roncken, Orka Advies, projectmanager stedelijke vernieuwing sociaal en fysiek.
Gastsprekers waren Peter de Bois, lector Meervoudig Intensief (duurzaam) Ruimtegebruik Hogeschool van Amsterdam en Remco Reijke, Islant atelier voor stedebouw en docent stedenbouw Hogeschool Utrecht

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer