P1250444 P1250454 P1250530Donderdag
5 juli 2012 

 

 

 

 

Op deze heerlijke zonnige dag vond onze jaarlijkse Vriendendag plaats. Babel trakteerde haar (financiële) ondersteuners weer op een boeiende middag. Ditmaal stond een bijzondere rondleiding op het programma – een bezoek aan enkele grote projecten in Inverdan.

Volgens Allard Jolles, hoofd Atelier Rijksbouwmeester, is Inverdan een goed stedenbouwkundig ontwerp, dat op alle schaalniveaus deugt; de inbedding in de omgeving, de verhouding openbare ruimte / gebouwd volume, de helderheid, begrijpelijkheid en vormgeving van verkeersroutes en de hoogteverschillen. Met een architectuur die iets zegt over de eigen functie en betekenis.  En met een herkenbare architectonische identiteit, maar bovenal een bereidheid van de bewoners dit werk te accepteren. Babel was hierover bij de planvorming in 2003 nog niet overtuigd en had zo haar kanttekeningen, maar erkend inmiddels wel de kracht van Inverdan. Wij waren heel benieuwd wat onze vrienden van mening zijn en waren en of ook zij de geloofwaardigheid nu al overtuigend genoeg vinden.

Een ongedwongen ontmoeting met vrienden onder elkaar die allen – veelal uit een verschillende hoek – op eigen wijze betrokken zijn bij de Zaanstreek. De Vriendendag werd afgesloten met een hapje en drankje in ons eigen Monumento Urbano.

Verslag BabelVriendendag 2012

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer