Verkade Zaanse Mayonaise van Wijngaarden AH huisjeDinsdag
9 oktober 2012

 

 

 

 

 

Een aantal producten worden sterk geafficheerd als zijnde afkomstig uit een bepaalde streek of een andere historische oorsprong. Welke rol van betekenis en verleidingstechnieken worden gehanteerd bij het element ‘Zaans product’?

Kwaliteit heeft niet alleen te maken met het product zelf, maar ook met de wijze van presentatie. Bij veel producten gaat het steeds vaker om emotie en beleving en hoe die ‘verpakt wordt, zowel letterlijk in de verpakking als ook in de boodschap, waarmee het product wordt aangeprezen.

Merkfabrikanten voeren in de media een strijd om marktaandeel en de aandacht van consumenten. Het is opvallend hoe een aantal producten sterk geafficheerd worden als zijnde afkomstig uit een bepaalde streek of een andere historische oorsprong. Immateriële zaken, zoals tijd, gezinsleven, spanning, creativiteit en gezondheid krijgen steeds meer waarde, en merken positioneren zich steeds meer langs die lijnen. Anna-Sterre Mees van bureau Motivaction liet hier haar licht over schijnen. Bureau Motivaction doet in opdracht van bedrijven en overheden onderzoek naar de belevingswereld van mensen. De uitkomsten worden als input gebruikt voor  productontwikkeling en voor marketing- en communicatiestrategie, voor de branding van een product.

Ook de vormgeving van de verpakking is een belangrijk onderdeel van de presentatie van een product. René Gruijs van bureau Brand New Design vertelde iets over het ontwerpproces van verpakkingen. Brand New Design is een branding-, packaging- en retail-designbureau in Amsterdam en in Praag. Zij werken aan brand identities en packaging design. Zij houden zich onder meer bezig met het promoten en ontwerpen van een product of merknaam bij consumenten. Dat betekent bijvoorbeeld bij een product als Sultana schapnavigatie en merknavigatie, bij het restylen van de AH huismerklijn Excellent  meer merkuitstraling. Hoe komen merkverpakkingen tot stand  en hoe kijken zij aan tegen het gebruik en de toepassing van bijvoorbeeld Zaanse iconen?

Lees hier het verslag van het BabelDebat ‘Home Made in Zaanstad’

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer