Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord ligt langs het water een gebied dat afwisselend stads, industrieel, ruig en spannend is. In Zaanstad zijn in de afgelopen decennia in het kader van het Zaanoeverproject al een aantal locaties getransformeerd. Er wordt wel gezegd dat de moeilijkste locaties zijn overgebleven. In Amsterdam Noord is de transformatie van de noordelijke IJ-oever van recentere datum, maar de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Amsterdam Noord lijkt steeds meer uit te groeien tot ‘the place to be’. Wat betekent dat voor de samenwerking binnen Zaan – IJ en voor Zaanstad? Kunnen we deze verdiepen en uitbouwen?

vrijdag 9 mei                          –  Safari door Amsterdam Noord
We nodigden vanuit Zaanstad een aantal mensen, vanuit verschillende disciplines, uit en stelden drie delegaties samen met wie we een bezoek aan Amsterdam-Noord aflegden. We begonnen met een gezamenlijke aftrap over de stedelijke vernieuwing in Noord en de samenwerking met Zaanstad binnen Zaan-IJ. Daarna bezochten we één of meerdere initiatieven in Noord. We maakten kennis met de projecten en met de betrokken spelers.

Lees hier het verhaal van Peter Visser over de ervaringen van deze dag

 

zaterdag 21 juni                     –  de Dag van de Architectuur 2014
 “Mensen maken de stad”. Een uitgelezen jaarthema voor ons Babelprogramma in 2014! We streefden naar een programma, waarin  ‘Zaankanters’ en ‘Noorderlingen’ bij elkaar op bezoek gaan en aansprekende (bewoners-)initiatieven en ervaringen met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Via aantrekkelijke fietsroutes kon het publiek de verschillende locaties bereiken. Het programma bood tevens een podium voor presentatie van de samenwerking en vorderingen binnen het programma Zaan-IJ. Ook was er gelegenheid om met een van de architectuur rondleidingen mee te doen. Het was de bedoeling dat het programma in samenspraak tot stand kwam. Babel nam daartoe het initiatief.

Dit was het programma van deze dag

zondag 1 juni                          –  BabelCinema

Zondag 1 juni toonde Babel Cinema twee documentaires in filmhuis De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam. In de documentaire “Amsterdam: stad aan het IJ” bracht Remy Vlek de spectaculaire veranderingen in beeld die zich langs de IJ-oevers hebben voltrokken. Stedenbouwers en planologen vertelden over het proces van de afgelopen tien jaar, maar ook over de gevolgen van de economische crisis. Niki Boomkens onderzocht de impact van deze stedelijke vernieuwing voor bestaande en nieuwe bewoners in Amsterdam-Noord. Haar documentaire over “Leven in Amsterdam-Noord” volgde de verhaallijnen van een aantal Noorderlingen en toonde hun confrontaties met gemeente en woningcorporatie, maar ook de onstuitbare energie, strijdbaarheid  en liefde voor de buurt. Beide documentairemakers waren in De Fabriek aanwezig voor reacties en vragen.

Lees hier het verhaal van Peter Visser over deze filmmiddag

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer