verduurzamen-wijkenBabelDebat
15 mei 2013

 

 

 

 

 

 

 

De oorspronkelijke grootschalige vernieuwing van Poelenburg heeft plaats  gemaakt voor ontwikkeling en renovatie in fases. Alle partijen hebben samen gekeken wat er met de huidige middelen op dit moment wel mogelijk is voor de wijk. Wordt er misschien minder gesloopt en zoveel mogelijk gerenoveerd?

Onder invloed van de crisis is de herstructurering van de wijk Poelenburg op een laag pitje komen te staan. Partijen hebben een pas op de plaats gemaakt en de oorspronkelijke plannen uit het Masterplan Poelenburg nog eens kritisch onder de loep  genomen. Dit heeft geresulteerd in het Uitvoeringsprogramma Nieuw Poelenburg 2009-2018. De gemeente wil intussen van Poelenburg ook een klimaatneutrale wijk maken. Hoe ziet een klimaatneutraal Poelenburg er uit? In juli 2012 kreeg Woningcorporatie Parteon een stimuleringsbijdrage voor de duurzame  renovatie van een aantal appartementen in De Bloemkorf, die oorspronkelijk na een brand gesloopt zouden worden.  Betekent dit dat er voortaan zo min mogelijk gesloopt wordt en zoveel mogelijk gerenoveerd? Wat zijn aansprekende voorbeelden van renovatie van jaren zestig flats in andere steden? Een wijk als Poelenburg met veel hoogbouw en platte daken biedt ook een uitgelezen kans voor begroeide gevels en groene daken. Het Green City Project uit Amsterdam-West propageert de aanleg van groene daken en investeert als leer/werkbedrijf in de opleiding van  jongeren, die niet over werk  en een startkwalificatie beschikken. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. Is zo’n aanpak ook in Poelenburg denkbaar?

Een klimaatneutrale wijk  heeft niet alleen betrekking op duurzame en energiezuinige woningen, maar gaat ook over openbare ruimte, groen en water en infrastructuur. Wordt er onder invloed van de klimaat- en milieudoelstellingen met andere ogen gekeken naar de inrichting van het openbare gebied  in Poelenburg dan toen het Masterplan werd vastgesteld?

Alle fysieke maatregelen en ingrepen ten spijt zijn het toch vooral de mensen, die een wijk ‘maken’.  Woningcorporatie Rochdale leidde een aantal wijkbewoners in Poelenburg opgeleid tot energie-trainers, die hun medebewoners kunnen adviseren over energiebesparing. Voelen de wijkbewoners zich voldoende betrokken en actief bij de huidige klimaatdoelstellingen (“Power to the people!”)?

Hoe vinden we door de bomen het bos en komen we tot integraliteit? Barbara Asselbergs, industrieel ontwerper bij ontwerpstudio Designarbeid en Iemke Bakker, architect bij Architectenbureau CHANGE.NL, spraken en dachten mee over de manier waarop zij Poelenburg concreet zouden verduurzamen.
Hierop volgde een kritische reactie van de debatgroep van het Zaanlands LyceumPhaedrus. Vervolgens werd de discussie verbreed naar alle aanwezige belangstellenden.

De thema-avond werd begeleid door Andy van den Dobbelsteen, docent en onderzoeker op het gebied van duurzaam bouwen. Hij gaat uit van smart & bioclimatic design. Lokale omstandigheden moeten volgens hem optimaal worden ingezet voor stedenbouw en architectuur.

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer