BabelDebat
13 maart 2013

Hoe zijn huidige bewoners en bestaande bedrijven bezig met duurzaamheid? Wat kunnen we zelf doen? In de woningbouw zijn in de afgelopen jaren steeds regels en voorschriften voor nieuwbouw op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu geformuleerd. De huidige crisis leidt echter tot temporisering  en herziening van de nieuwbouwplanningen en tot toenemende leegstand van bedrijfspanden. De aandacht voor duurzaamheid zal zich in de komende jaren steeds meer concentreren op bestaande gebouwen. En, duurzaamheid gaat niet alleen over technische mogelijkheden, maar ook over een persoonlijke gebruikershouding.

Allereerst gaf architect Thomas Rau een presentatie. Zijn plan voor de Duurzaamheids-fabriek in Dordrecht werd in 2011 uitgeroepen tot het  ‘Beste Duurzaamheidsplan van Nederland’. Rau staat bekend om zijn kritische en onconventionele denken. “Met duurzaamheid wordt vaak niet meer bedoeld dan de condoompjes die we over onze activiteiten trekken. Dat is green washen. Het betekent niets. Waar duurzaamheid om gaat, gaat veel verder: “we zijn niet langer gastheer op aarde, maar gast”. Vanuit die gedachte vertelde Rau over de mogelijkheden van onze huidige gebouwenvoorraad en de stand van de techniek daarin. Daarmee bood hij ook een spiegel voor de  Zaanse praktijk.

Hierop volgde een kritische reactie van een vertegenwoordiger namens de debatgroep Phaedrus. Vervolgens werd deze discussie verbreed naar alle aanwezige debaters én belangstellenden in de vorm van een Lagerhuisdebat.

De thema-avond werd (be-)geleid door Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Van den Dobbelsteen doceert en doet onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen. Hij gaat uit van smart & bioclimatic design. Lokale omstandigheden moeten volgens hem optimaal worden ingezet voor stedenbouw en architectuur.

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer