smallerEoH_banner1_0  BabelCinema
  10 februari 2013

 

 

Onafhankelijk van de bestaande machtsstructuren, werken mensen wereldwijd aan een andere toekomst. Het is crisis. De economie draait niet meer, met het milieu en het klimaat gaat het de slechte kant op. En ook de mens gaat er onderdoor. Voor zover mensen niet ziek worden van vervuiling, grijpen ze naar pillen om stress en onzekerheid de baas te kunnen. Kortom, het loopt fout.  The Economics of Happiness brengt een uitgebreide inventaris en legt verbanden: mondialisering, fundamentalisme, schaalvergroting, vermindering van biodiversiteit, klimaatchaos, werkloosheid, financiële crisis…

De tweede helft van de ‘Economie van het Geluk, biedt naast inspiratie ook oplossingen. De film brengt het relaas van mensen die opkomen tegen deregulering, tegen wetteloosheid en doet verslag van pogingen om op lokaal vlak terug te komen tot een economie met een samenleving op mensenmaat.

Aan de film verleende een groot aantal mensen uit zes continenten hun medewerking, waaronder Vandana Shiva, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac Goldsmith en Rob Hopkins. Duidelijk wordt dat klimaatverandering en Peak Oil ons weinig keus laten: we moeten lokaliseren om de economie weer ’thuis’ te brengen. En het goede nieuws is dat we daarmee niet alleen de aarde kunnen genezen, maar ook ons eigen gevoel van welzijn kunnen herstellen.

Na afloop van de documentaire zal Olivier Rijcken, mede initiatiefnemer van de op 25 januari j.l. gelanceerde Transition Town Zaanstreek, uitleg geven over de mogelijke invulling voor de Zaanstreek van deze brede beweging. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, dorpen, wijken, buurten) die zelf aan de slag gaan om wonen, werken en leven duurzamer en minder olieafhankelijk te maken. Het ‘niet wachten op de overheid maar zelf aan de slag gaan’, en ‘niemand uitsluiten’ zijn terugkerende motto’s. Transition Town Zaanstreek heeft zich voorgenomen de Zaanse initiatieven met duurzaamheidraakvlakken te verbinden en beter zichtbaar te maken. Op deze wijze kunnen Zaankanters elkaar helpen te werken aan een toekomst met toekomst!

verslag BabelCinema Economics of happiness

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer