DSC_9234 DSC_9236

BabelSalon
24 september 2015

Geïnterviewd werd Vincent Kuypers, ecoloog en kennismakelaar bij Alterra (Universiteit van Wageningen) en projectleider van ‘Future Cities’ Hij  beantwoordde o.a. vragen over de consequenties van de klimaatverandering voor ons stedelijk bestaan.

Vincent Kuypers combineert kennis en ervaring van wetenschappers, politici, beleidsmakers, projectontwikkelaars en anderen tot vernieuwende projecten voor actuele kwesties, zoals het klimaat.

Alterra verkeert volgens hem in de unieke positie om zich op stedelijke kwesties als kennisinnovator te ontwikkelen. Kuypers is onder andere betrokken bij ‘Future Cities’, een Europees project dat zich richt op het klimaatbestendig maken van steden. ‘Eigenlijk was en is de stad nog niet echt een issue,’ zegt hij. ‘Dat vraagt een cultuuromslag. Het is niet uit opportunisme dat ik met dit soort onderwerpen bezig wil. Het gaat om de sense of urgency die op een bepaald moment leeft. Groen krijgt in de stad telkens een andere betekenis en functie. We zijn in de Haarlemmermeer al jaren bezig met een project over bouwen met water. Dat ging in eerste instantie over waterberging, naar aanleiding van de waterproblemen in de jaren negentig, daarna over klimaatbestendig bouwen, en nu gaat het over het vestigingsklimaat in de noordelijke Randstad. En in de toekomst over krimp, de afnemende bevolking en de gevolgen daarvan voor de stad.’

Vincent Kuypers wordt geïnterviewd door communicatiemanager Joke Bosch.

Verslag van BabelSalon op 24 september in het Huis te Zaanen te Wormerveer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer