last_call

BabelCinema
3 november 2013

 

 

 

 

 

 

Duurzaam bouwen behelst meer dan het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of extra isolatie. Het vereist een mentaliteitswijziging, een andere, nieuwe kijk op architectuur.

Van twaalf meest invloedrijke architecten zijn projecten die duurzame ontwikkeling als uitgangspunt hebben in deze reis om de wereld gefilmd. Sommigen met grote budgetten, anderen weer met zeer beperkte middelen. In interviews geven deze opmerkelijke architecten hun – onderling soms tegenstrijdige – visie over ecologisch bouwen en de immense uitdagingen waar architecten nu voor staan. De helft van de CO2 wordt immers rechtstreeks of onrechtstreeks uitgestoten door gebouwen.
Alle architecten, ingenieurs, aannemers en bouwheren van de 21e eeuw hebben daarom een verpletterende verantwoordelijkheid in deze problematiek. De film moet deze doelgroep en (ver)bouwende burgers hiervan overtuigen. De documentaire bewijst tevens dat duurzaam bouwen en stijlvol wonen elkaar niet uitsluiten en biedt een spectaculaire vlucht over het prachtige aardse oppervlak.

Gastspreekster was Eva Stache, Zaanse architecte en koploper in dit duurzaamheidsdenken. Zij streeft naar creaties die duurzaam, liefst energie-neutraal en geïntegreerd zijn in het landschap. Haar duurzaamheidsdenken begint drie stappen eerder dan bij haar meeste collega’s. Aanwezige materialen, CO2 opslag, transportkosten, maar ook de eisen die gesteld worden aan een bouwlocatie, zouden volgens haar in een veel eerder stadium getoetst moeten worden op optimaal duurzaam gebruik.

Lees hier het verslag ‘Last call for planet earth’

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer