IMG_5568Woensdag 18 februari startte Stichting Babel, om 20.00 uur in de Stoomhal te Wormer, een gesprek over  de structurele verandering die de Metropoolregio Amsterdam moet doormaken om aan de woningbehoefte voor de toekomst te voldoen en welke problemen, (on)mogelijkheden en voorwaarden daarbij aan de orde zijn om de economische functies en Wonen in balans te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de multinationale voedingsmiddelenindustrie in Zaanstad als  de aanwezigheid van de Haven van Amsterdam.

In 2014 was al gestart met verkennende gesprekken in BabelSalon met Maurits de Hoog (DRO A’dam, hoogleraar TUD) en Leonie van den Beuken (Havenbedrijf Adam) over de transitie van de Metropoolregio Babel 09-09-14 deel 2 016Amsterdam. Het gesprek ging over de  woningbehoefte voor de toekomst, samenhangende  problemen en  (on)mogelijkheden en voorwaarden om de economische functies en wonen in balans te ontwikkelen. Daarna is kennis opgedaan tijdens bezoeken aan Manchester, Den Helder en onlangs aan Schiedam, de RDM campus/Heijplaat en Dordrecht Stadswerven.

Op 18 februari werd er tijdens het ‘BabelLab’ gesproken over deze eerder opgedane kennis en ervaringen en werden deze aangevuld met nieuwe kennis van andere partijen die uitgenodigd waren, waaronder gespreksleider Mirjam Huffstadt (Breebaart & Huffstadt bv), Maike Akkers (Gebiedsmanager Merwe-Vierhavens, betrokken bij de ontwikkeling van Stadshavens in Rotterdam), Evert Dorresteijn en Frank IMG_2635Werner (KCAP Architects &Planners, betrokken bij slimme oplossingen ontwikkeling woningbouw op milieutechnisch moeilijke locaties als het Hembrugterrein), Gert Grandiek (programmamanager ZaanIJ in Zaanstad), Maurits de Hoog (DRO Amsterdam, tevens hoogleraar TUD) en Leonie van den Beuken (Havenbedrijf Amsterdam). Samen met de bezoekers kwamen we in gespreksgroepen tot aanbevelingen. Op basis van die oogst was in maart een ‘BabelKreativ’ georganiseerd. Voor die ontwerp dag werden jonge professionals uitgenodigd om concrete oplossingen te bedenken en te visualiseren op basis van de verzamelde kennis in het BabelLab. Helaas is deze dag , wegens gebrek aan aanmeldingen, niet door gegaan.

 

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer