In de regio Zaanstreek/Waterland is in 2009 een zogenaamd Veiligheidshuis geopend met mevrouw Maura Timmer als ketenmanager. In Veiligheidshuizen werken organisaties zoals de politie, het openbaar ministerie, de reclassering, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg gezamenlijk aan het terugdringen van de criminaliteit. Die samenwerking moet leiden tot betere onderlinge afstemming en tot zo vroeg en effectief mogelijk ingrijpen in het leven van probleemjongeren door zorg te bieden of het strafrecht in te schakelen.
Vragen die rijzen zijn of die samenwerking daadwerkelijk tot stand komt, waar zich knelpunten voordoen, wie uiteindelijk over de interventies beslist, hoe de contacten verlopen tussen het Veiligheidshuis en de samenstellende organisaties, en de belangrijkste, of er werkelijk minder misdaden worden gepleegd en zo ja door welke groepen daders?

Dit soort kwesties kwamen aan de orde komen in het gesprek van dr. Piet Bakker, lector Cross Media aan de Hogeschool Utrecht met Maura Timmer.

Lees hier het verslag van deze Babel Salon

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer