Als opmaat over het DNA van de Stad heeft Babel een aantal mensen gevraagd om  foto’s in te leveren, die volgens hen het DNA van de Zaanstreek weergeven. Deze oproep leverde ruim 100 foto’s op. Deze avond worden de foto’s gepresenteerd en zal het DNA van de Stad zowel vanuit deze persoonlijke beleving als vanuit de stedenbouwkundige  en architectonische opgave en vertaalslag worden benaderd. De beleefde en geplande stad lijken immers soms twee verschillende belevingswerelden. Sander van der Ham, de stadspsycholoog van de gemeente Tilburg verwoordt het aldus: “De ontwikkeling van de stad wordt vaak gekenmerkt door een ruimtelijke ontwikkeling. Maar voor een duurzame ontwikkeling is meer nodig, namelijk ‘ziel’”. De ziel van een stad is zowel  verankerd in de gedachten van bewoners als in gebouwen, monumenten etc.

Tussen plan en realiteit, ontwerpen en beleven zit een spanningsveld. Hoe gaan professionals hier mee om? Wat voor betekenis heeft een begrip als DNA voor hen?

Een van de inleiders is architecte Marlies Rohmer, directeur van het gelijknamige architectenbureau in Amsterdam. In haar boek “The next generation” schetst zij de zoektocht naar de samenhang tussen ruimtelijke en sociale verbanden. Hoe creëer je een ontwerp, dat niet alleen aansluit op de beleving en identiteit van de (potentiële) gebruikers, maar in zichzelf ook juist weer een stimulans daartoe vormt. In haar inleiding geeft zij als relatieve buitenstaander een beeld van het DNA van Zaanse gebouwen en de omgeving.

Tweede inleider is Eduard Dirkzwager, directeur van Merkator en sinds 2011 ingezet als ‘streekmarketeer’.  In opdracht van o.a. de Gemeenten en bedrijven is hij bezig met het opstellen van een visie hoe promotie van de Zaanstreek het beste integraal aangepakt kan worden. Doel is om de Zaanstreek te promoten voor buitenstaanders, toeristen, bedrijven en nieuwe bewoners. Basis hiervoor is het eigen karakter van de Zaanstreek, het DNA. Hij heeft daarbij een duidelijke mening waar de promotie op gericht moet zijn, wat sterk, te behouden eigenschappen zijn en welke zwakke eigenschappen vooral niet naar voren gebracht moeten worden. 

Na de inleidingen gingen drie prominente Zaanse panelleden – die beroepsmatig en/of als bewoner veel  te maken hebben met de identiteit van de Zaanstreek hebben –  samen met het publiek in gesprek tijdens een rondgaan langs de foto’s.  Elk panellid koos een foto uit de expositie en de keuze van hun favoriete foto vanuit de eigen beleving van het DNA van onze stad werd toegelicht. Welke kwaliteiten bevat het Zaanse DNA en hoe kun je deze effectief voor de stad benutten? Alle bevindingen werden in een slotbeschouwing teruggekoppeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussieleider:
Joke Bosch, communicatie manager

Gastsprekers:
Marlies Rohmer, architecte
Eduard Dirkzwager, “streekmarketeer”

Het panel bestond uit de volgende leden:
Isabella de Jong, directeur Kunstcentrum; exploitant B&B/bewoonster  Zaanse Schans
Piet Keijzer, oud-wethouder Wonen; voorz. Stichting De Waakzaamheid; Zaankanter in harten nieren)
Hans Kuyper, voormalig stadsdichter, (kinderboeken)schrijver en muzikant

Lees hier het verslag van de Babeldiscussie_DNA van de stad

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer