Pas op voor rotte palen!

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de houten paalfunderingen om meerdere redenen problemen veroorzaken. Hele karakteristieke wijken kunnen langzamerhand de grond inzakken, met als gevolg omvangrijke schade aan de woningen. Hierdoor worden zowel particuliere eigenaren als woningcorporaties gedwongen fors te investeren.

Op deze avond ging Babel in op de oorzaken van deze problemen en werd aangegeven in welke orde van grootte de Zaanstreek getroffen is en zal worden. Na een beschouwing van het DNA van deze wijken, zowel in stedenbouwkundig als in architectonisch opzicht, en de sociale samenhang hiervan (die vooral in de oudere wijken gedurende lange tijd is gevormd) werd aangegeven worden hoe waardevol dit DNA voor de gemeenschappen c.q. de samenleving in die wijken is.

Tenslotte wilde Babel ook oplossingsrichtingen aangeven om de huidige problemen het hoofd te bieden en nu al in te spelen op de problemen die zich de komende decennia zullen aandienen.

Leest u hier het verslag van deze avond.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer