Door de verwachte kou was definitief besloten de discussiebijeenkomst te verplaatsen naar: De Koekfabriek, Westzijde 188 1506 EK Zaandam

Een mix van wonen en werken is typerend voor de Zaanstreek en heeft geleid tot typerende stedenbouwkundige patronen. Van oudsher werd gewoond aan de paden die naar de molens in het veld leidden. Later kwamen de fabrieken langs de Zaan.

Organische groei is belangrijkste identiteitsdrager van de Zaanstreek

Stichting Babel gaat in 2011 op zoek naar de karakteristieken van het Zaanse huis, de stad en het landschap, kortom, het Zaanse DNA. Als introductie wordt deze eerste discussieavond gehouden, gericht op “De analyse van de bestaande structuur en de ontwerpimpulsen”.

Zaanstad staat voor een langdurig traject van transformaties en verdichting o.a. langs de Zaan en het Noordzeekanaal. Uit eerdere discussiebijeenkomsten – zoals de ARCAM cyclus Kustwaarts – is gebleken dat de organische wijze van groei van de Zaanstreek als een belangrijke identiteitsdrager wordt beschouwd, waarin de streek afwijkt van de rest van de metropoolregio. Niet alleen de verstedelijking die zich kenmerkt door een grote mate van menging van wonen en werken, maar ook de schaalverschillen en ontwikkelingen die voortkwamen uit – vaak individuele – behoefte, hebben geleid tot een bijzonder en karakteristiek ensemble. Dit besef heeft langzamerhand steeds meer lokale trots en erkenning van een groeiende groep personen en partijen opgeleverd.
Continuïteit en nieuwe traditie in de Zaanse architectuur en stedenbouw

Vragen die op de discussieavond aan de orde kwamen zijn: Wat zijn nu echt de ruimtelijke kenmerken waar we als vormgevers mee verder kunnen? Wat is er zo aantrekkelijk in de Zaanstreek en hoe kunnen we die aantrekkelijkheid verder vergroten?
Twee vooraanstaande ontwerpers gaven hun analyse van het Zaanse DNA en hun idee over het uiterlijk en kenmerk van de Zaanse toekomst van huis, stad en landschap: Paul Meurs, hoogleraar en cultuurhistoricus en Jan Poolen, architect. De avond stond onder leiding van Jacqueline van de Sande, directeur Beaumont Communicatie & Management.

Paul Meurs heeft zijn eigen bureau, Steenhuis Meurs BV, dat zich richt op onderzoek en advies voor stedenbouwkundige en architectonische transformaties. Als hoogleraar in Delft richt hij zich o.a. op de transformatie van bestaande steden, waarbij de centrale vraag is hoe het verleden een plek kan houden in de toekomst.

Jan Poolen is architect/directeur van ZEEP architecten in Amersfoort, een bureau met een interdisciplinaire benadering en kennis. Poolen is lid van diverse lokale en landelijke werkgroepen en commissies op het gebied van architectuur, stedenbouw en initiator in Amersfoort van de creatieve economie. Hij heeft ervaring met het proces om vanuit een historisch perspectief te komen tot ontwerpimpulsen.

In 2011 wordt het thema Zaanse DNA verder in detail uitgewerkt, met discussieavonden, workshops, excursies en een tentoonstelling. Stichting Babel wil komen tot bruikbare ontwerp- en ontwikkelingsinstrumenten die de basis zijn voor een samenhang in de toekomstige ontwikkeling van de Zaanstreek.

Lees hier het verslag van deze discussie avond.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer