Dr. Piet Bakker, lector Crossmedia aan de Hogeschool Utrecht en oud-journalist, sprak met prof. Gunning over kwesties in de gezondheidzorg en zaken als vergrijzing en welvaartsziekten.

De Babel Salonavond van dinsdag 16 november 2010 was gewijd aan kwesties rond de gezondheidszorg. Gast was Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, sinds 1 september van dit jaar universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Gezondheidsraad, het wetenschappelijke adviesorgaan van regering en parlement. Daarvoor was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum en decaan van de medische faculteit.

Al jaren staan de kosten van de gezondheidszorg hoog op agenda, een van de onderwerpen waarover Dr. Piet Bakker, lector Crossmedia aan de Hogeschool Utrecht en oud-journalist, sprak met prof. Gunning. Daarnaast kwamen zaken als vergrijzing en welvaartsziekten ter sprake.

Verslag van de Babelsalon 

Laatste bericht

Laatste bericht