Architectuur onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Dat is al twintig jaar het credo van de landelijke Dag van de Architectuur.

In het weekend van 26 en 27 juni 2010 vond deze landelijke themadag weer plaats. Het thema van dit jaar was “Architectuur & Hergebruik”.

De Dag van de Architectuur werd in de Zaanstreek gehouden op zaterdag 26 juni en werd georganiseerd door Stichting Babel – podium voor vormgeving en kwaliteit, in samenwerking met ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Hergebruik van oude gebouwen, terreinen, materialen en vormen, is van wezenlijk belang om de culturele identiteit te behouden en te versterken, om duurzaamheid te bevorderen, om verspilling tegen te gaan en om betrokkenheid bij de eigen historie meer basis te geven.

 

De Zaanstreek is rijk aan waardevolle oude panden en industrieel erfgoed en Babel wilde deze rijkdom graag delen met anderen.

 

 

 

Omgekeerd gold dat ook voor Haarlem. Daarom vertrok vanuit Haarlem om 9.30 uur een boot vanaf het Droste Complex richting Zaandam.
Vanaf de Burcht in Zaandam vertrok op dezelfde tijd tevens een boot richting Haarlem. De bezoekers uit Haarlem werden in Zaandam rondgeleid door drie gebouwen. Zaankanters konden in Haarlem naar eigen keuze verschillende gebouwen bezichtigen. Na circa 3 ½ – 4 uur voeren de boten weer terug naar de eigen stad.

 

Alle opengestelde gebouwen met diverse rondleidingen door de verantwoordelijke architecten, eigenaren of gebruikers waren ook op eigen gelegenheid bereikbaar!

DvdA2010 Zaanstreek

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer