Prof. dr. Herman G. van de Werfhorst doet nationaal en internationaal vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse gewoonte om op twaalfjarige leeftijd de definitieve schoolkeuze te maken. Hij vraagt zich af welke uitwerking dat heeft op de leerprestaties en of de veelheid van schoolvestigingen het overstappen naar een ander schooltype belemmert. Hij pleit voor een flexibeler systeem van plaatsing en voor uitbreiding van overstapmogelijkheden tussen schooltypen.

 

 

Prof. Herman van de Werfhorst is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Over de voor- en nadelen van het Nederlandse onderwijssysteem werd hij bevraagd door dr. Piet Bakker, lector crossmedia aan de Hogeschool Utrecht. Beiden wonen in de Zaanstreek.

 

 

Verslag Babel Salon 18 mei 2010

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer