Op 21 april is in de OBS  “ de Eendragt “  in Wormer tijdens een druk bezochte bijeenkomst de winnaar van de  Parteon architectuurprijs  Zaanstreek 2008/ 2009 bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

 

De OBS  “ de Eendragt “ was één van de elf genomineerden voor de Parteon architectuurprijs  Zaanstreek 2007. Van de mogelijkheid om, voorafgaand aan de uitreiking, onder leiding van de projectarchitect ir. Marjon Mors de school te bezichtigen hebben vele van de bezoekers gebruik gemaakt.

Om tot de lijst van genomineerden voor de Parteon Architectuurprijs 2008 te komen heeft de voorbereidingscommissie van de St. Babel, op basis van het reglement de door de gemeenten Zaanstad en Wormerland “gemelde” in 2007 opgeleverde bouwwerken bezocht, gefotografeerd, gezamenlijk bekeken en op basis van de vastgestelde criteria besproken. Opvallend was dat het aantal gemelde opgeleverde bouwwerken  aanmerkelijk minder  was dan in de voorgaande jaren. Gemeente Oostzaan heeft geen gereed “gemelde” bouwwerken kunnen doorgeven. De voorbereidingscommissie heeft helaas moeten constateren dat op basis van de in het reglement vastgestelde voorwaarden het dit jaar niet mogelijk was om een redelijk aantal “ genomineerden “ aan de jury voor te leggen.

Het bestuur van de Stichting Babel was daarom van mening dat het niet wenselijk was de Parteon Architectuurprijs Zaanstreek 2008, wegens een gebrek aan voldoende “genomineerde bouwwerken ”,  te laten plaatsvinden. Uitgaande dat het niveau van de prijzen 2005, 2006 en 2007 vast gehouden moet worden, heeft het bestuur van de St. Babel de directeur van corporatie Parteon dhr. V. Van Luit voorgesteld om de jaarlijkse uit te reiken prijs om te zetten in een twee jaarlijkse prijs.

Met ingang van de prijs 2008/ 2009 is de Parteon Architectuurprijs een tweejaarlijks toe te kennen architectuurprijs voor de Zaanstreek geworden.

Op basis van de voorselectie zijn 13 projecten aan de jury voorgelegd.

Sommige projecten zijn vooral vanwege hun architectonische kwaliteiten geselecteerd, anderen vanwege stedenbouwkundige betekenis; een enkel project is in de eerste plaats interessant vanwege programma of locatie, een ander is representatief voor een vaker voorkomend type opgave.

De jury bestond uit architect Hans van Heeswijk, architectuurcriticus Hans Ibelings, architect John Kerssens, wethouder Peter Roos van Wormerland, stedenbouwkundige Karen van Vliet  en voorzitter zonder stemrecht Gerrit Teders ( voorzitter van de organiserende Stichting Babel ).

De jury typeerde de voorgelegde projecten als een dwarsdoorsnede van wat er de afgelopen twee jaar in de Zaanstreek op het gebied van architectuur gerealiseerd was.

Unaniem heeft de jury de Parteon Architectuurprijs Voor de Zaanstreek 2008/2009 toegekend aan

“ De Schepenhof “ in Zaandam.

 

Eerdere winnaars
In 2006 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Parteon wil met deze prijs nadrukkelijk nieuwe bouwprojecten onder de aandacht brengen in de Zaanstreek, waarbij alle betrokken partijen worden geëerd; architect, opdrachtgever, aannemer en adviseurs. De winnaar van 2005 was De Vouw van Afvalzorg in Nauerna, in 2006 won A8ernA onder de A8 in Koog aan de Zaan en het fraaiste bouwwerk uit 2007 waren de waterwoningen aan het Zwet te Wormer. De winnaar ontvangt een bronzen kunstobject ontworpen door beeldend kunstenaar Bert Neelen, dat een prominente plaats op of in het bouwwerk krijgt. De opdrachtgever en architect krijgen allebei een kleinere replica.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer