0 comments

De commotie rond de ‘treitervloggers’ in Poelenburg gaat over jongeren, over integratie, over overlast en over botsende culturen. Poelenburg is zo’n typische naoorlogse wijk, waar wijkvernieuwing in relatie tot sociale problematiek al lang op de agenda staat, waar de nodige interventies zijn geweest, waar gevallen is en weer opgestaan, maar waar ook de voorgenomen herstructurering niet doorging.

 Met een Babel-trilogie willen we de kansen en belemmering van herstructurering in relatie tot sociale problematiek opnieuw agenderen.

 Het programma bestaat uit 3 delen die ieder afzonderlijk bezocht kunnen worden en interessanter zijn in de onderlinge samenhang.

Recent is het boek verschenen: ‘Van parkstad naar stadspark’, waarin zes lessen getrokken worden uit de vernieuwing van Nieuw-west in de afgelopen 25 jaar. Deze lessen kunnen inspiratie geven aan de discussie over de toekomst. Kijk voor de zes lessen op http://www.nul20.nl/dossiers/zes-lessen-voor-plannenmakers.


Vrijdag 19 mei, van 13.00 u. tot 17.30 u.: Excursie Westelijke Tuinsteden, Amsterdam

Rondleiding met Peter Defesche (dvdp-architecten, voorheen OD205) door het zuidwestkwadrant (Osdorp), en Slotervaart
Kosten: € 10,=. Aanmelden op www.stichting-babel.nl. Het aantal plekken is beperkt.
Waar: Opstappen bij wijkcentrum de Poelenburcht, hoek Weerpad / Poelenburg

Zondag 21 mei, aanvang 16.30 u. : Film ‘ Een zomer in Slotermeer’ (2012)

Een documentaire – met nagesprek – over de dilemma’s van de Westelijke Tuinstad anno 2012, maar ook over de liefde voor en betrokkenheid bij hun buurt van bewoners.
Waar:  De Filmfabriek, Zaandam
Toegangsprijs: 5,=

Maandag 22 mei, aanvang 20.00 u.: Debatavond over ruimtelijke toekomst van Poelenburg en de rol van bewoners

Uitgangspunt zijn de zes lessen, de excursie en de film.
Een debat met Wouter Veldhuis (auteur ‘Van Parkstad naar Stadspark’), Hester van Buren (bestuurder bij woningcorporatie Rochdale) en Frank van Dooren (directeur-bestuurder bij woningcorporatie ZVH)
Debatleider: Bert Pots
Waar: Wijkcentrum de Poelenburcht (zaal open 19.30)
Kosten: gratis

About the Author

Related Posts

Sorry, nothing here!

Leave a Reply